Projekt wnętrz APP Trendy, www.trendypro.pl

Dom jednorodzinny

Firma produkcyjna GM Color sp. z o.o. w Bydgoszczy

Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy

Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy